Lurpak Banner

Loteria Loteria

Jak grać?

Kup co najmniej jeden
z poduktów biorących udział w loterii*.
Zachowaj paragon.

Zarejestruj paragon na www.loterialurpak.pl. Wypełnij prosty formularz zgłoszeniowy.

Odkryj pola eZdrapki
i sprawdź czy wygrałeś.

* Produkty objęte promocją: Masło Klasyczne 200 g., Masło Lekko Solone 200 g., Premium Miks Klasyczny 200 g., Premium Miks Lekko Solony 200 g.
masło Lurpak
masła Lurpak

Nagrody

300x

dostęp do eBooka
"Masłownik"

100x

eKarta podarunkowa
o wartości 100 zł 25 x eKarta do Decathlon
25 x eKarta do Zalando
25 x eKarta do Douglas
25 x eKarta do Smyk

200x

miesięczny abonament
Netflix

500x

przepisy kulinarne
Lurpak®

Nagroda główna
10 000 zł

Zarejestruj paragon

Gdzie znajdę te dane na paragonie
paragon
Regulamin promocji

Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów przetwarzanych w celach przeprowadzenia Loterii jest Organizator - OEX CURSOR S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235) przy ul. Równoległej 4a. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii i wydaniem nagród, przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iodo@cursor.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

Laureaci

30.10.2020 Martyna K. Przepis kulinarny
30.10.2020 Bożena H. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
29.10.2020 Bernard S. Przepis kulinarny
29.10.2020 Bartosz P. Dostęp do eBooka "Masłownik"
29.10.2020 Bartosz P. Przepis kulinarny
29.10.2020 Waldemar K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
29.10.2020 Urszula M. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
29.10.2020 Tomasz L. Dostęp do eBooka "Masłownik"
29.10.2020 Paweł O. Przepis kulinarny
29.10.2020 Mariusz P. Dostęp do eBooka "Masłownik"
29.10.2020 Bartek K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
29.10.2020 Robert W. Przepis kulinarny
29.10.2020 Agnieszka K. Przepis kulinarny
29.10.2020 Alicja S. Przepis kulinarny
29.10.2020 Waldemar K. Przepis kulinarny
29.10.2020 Violetta Z. Przepis kulinarny
29.10.2020 Mieciu M. Dostęp do eBooka "Masłownik"
29.10.2020 Krzysztof K. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
29.10.2020 Krzysztof K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
29.10.2020 Maria D. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
28.10.2020 Beata M. Przepis kulinarny
28.10.2020 Jan H. Dostęp do eBooka "Masłownik"
28.10.2020 Celina M. Dostęp do eBooka "Masłownik"
28.10.2020 Monika N. Dostęp do eBooka "Masłownik"
28.10.2020 Jarosław H. Przepis kulinarny
28.10.2020 MAREK R. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
28.10.2020 Sławomir W. Dostęp do eBooka "Masłownik"
28.10.2020 Tomasz L. Przepis kulinarny
28.10.2020 Karolina Z. Przepis kulinarny
28.10.2020 Halina Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
28.10.2020 Mieczysław L. eKarta 100 zł do sklepu Smyk
28.10.2020 Janusz P. Przepis kulinarny
28.10.2020 Tymon J. Przepis kulinarny
28.10.2020 Józef P. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
28.10.2020 Hanka Ż. Przepis kulinarny
28.10.2020 Jadwiga Ł. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
28.10.2020 Kazimiera M. Przepis kulinarny
28.10.2020 Kazimiera M. Dostęp do eBooka "Masłownik"
27.10.2020 Tymon J. eKarta 100 zł do sklepu Zalando
27.10.2020 Marcin S. Dostęp do eBooka "Masłownik"
27.10.2020 Zdzislaw N. Przepis kulinarny
27.10.2020 Adam R. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
27.10.2020 Piotr M. Dostęp do eBooka "Masłownik"
27.10.2020 Elzbieta K. Przepis kulinarny
27.10.2020 Adrian A. Dostęp do eBooka "Masłownik"
27.10.2020 Grzegorz N. Dostęp do eBooka "Masłownik"
27.10.2020 Alicja L. Przepis kulinarny
27.10.2020 Krystyna B. Przepis kulinarny
27.10.2020 Aleksander P. Przepis kulinarny
27.10.2020 Albert L. Przepis kulinarny
27.10.2020 Jakub D. Przepis kulinarny
27.10.2020 Violetta Z. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
27.10.2020 Violetta Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
27.10.2020 Violetta Z. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
27.10.2020 Michał C. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
27.10.2020 Jan P. Przepis kulinarny
26.10.2020 Jolanta O. Przepis kulinarny
26.10.2020 Joanna H. Dostęp do eBooka "Masłownik"
26.10.2020 Agata A. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
26.10.2020 Zofia K. Przepis kulinarny
26.10.2020 Patrycja S. Dostęp do eBooka "Masłownik"
26.10.2020 Joanna K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
26.10.2020 Adrianna P. Dostęp do eBooka "Masłownik"
26.10.2020 Mieciu M. Przepis kulinarny
26.10.2020 Ania K. Przepis kulinarny
26.10.2020 Bernadeta Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
26.10.2020 Katarzyna W. Dostęp do eBooka "Masłownik"
26.10.2020 Beniamin Z. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
26.10.2020 Zenon S. Przepis kulinarny
26.10.2020 Violetta L. Przepis kulinarny
26.10.2020 Mateusz P. Przepis kulinarny
26.10.2020 Oliwia B. eKarta 100 zł do sklepu Smyk
26.10.2020 Dorota C. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
26.10.2020 Ernest D. Przepis kulinarny
25.10.2020 Dominika H. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
25.10.2020 Krzysztof K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
25.10.2020 Maksymilian M. Przepis kulinarny
25.10.2020 Błażej Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
25.10.2020 Olaf N. Przepis kulinarny
25.10.2020 Waldemar K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
25.10.2020 Katarzyna J. Dostęp do eBooka "Masłownik"
25.10.2020 MONIKA M. Przepis kulinarny
25.10.2020 Stanisław J. Dostęp do eBooka "Masłownik"
25.10.2020 Sławomir J. Przepis kulinarny
25.10.2020 Katarzyna W. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
25.10.2020 Robert W. Przepis kulinarny
25.10.2020 Lucyna W. eKarta 100 zł do sklepu Zalando
25.10.2020 Adam S. Przepis kulinarny
25.10.2020 Zofia K. Przepis kulinarny
25.10.2020 Martyna K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
25.10.2020 Joanna K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
25.10.2020 Jolanta M. Przepis kulinarny
24.10.2020 Małgorzata M. Przepis kulinarny
24.10.2020 Małgorzata M. Dostęp do eBooka "Masłownik"
24.10.2020 Zofia K. eKarta 100 zł do sklepu Smyk
24.10.2020 Krzysztof K. Przepis kulinarny
24.10.2020 Piotr N. Dostęp do eBooka "Masłownik"
24.10.2020 Sebastian M. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
24.10.2020 Kamil T. Przepis kulinarny
24.10.2020 Gabriela P. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
24.10.2020 Katarzyna B. Przepis kulinarny
24.10.2020 Elwira K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
24.10.2020 Bożena H. Dostęp do eBooka "Masłownik"
24.10.2020 Marlena W. Przepis kulinarny
24.10.2020 Anna K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
24.10.2020 Violetta Z. Przepis kulinarny
24.10.2020 Violetta Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
24.10.2020 Violetta Z. Przepis kulinarny
24.10.2020 Krzysztof K. Przepis kulinarny
24.10.2020 Alicja S. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
23.10.2020 Anna D. Przepis kulinarny
23.10.2020 Arkadiusz U. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
23.10.2020 Sandra F. Przepis kulinarny
23.10.2020 Małgorzata K. Przepis kulinarny
23.10.2020 Szymon S. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
23.10.2020 Adrianna M. Dostęp do eBooka "Masłownik"
23.10.2020 Pawel N. eKarta 100 zł do sklepu Decathlon
23.10.2020 Stefan J. Dostęp do eBooka "Masłownik"
23.10.2020 Wanda J. Przepis kulinarny
23.10.2020 Sławomir S. Przepis kulinarny
23.10.2020 Bożena H. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
23.10.2020 Dominika H. Dostęp do eBooka "Masłownik"
23.10.2020 Violetta Z. Przepis kulinarny
23.10.2020 Violetta Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
23.10.2020 Renata K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
23.10.2020 Dominika O. Przepis kulinarny
23.10.2020 Agnieszka W. Przepis kulinarny
23.10.2020 Olga K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
22.10.2020 Anna M. Przepis kulinarny
22.10.2020 Maria B. Dostęp do eBooka "Masłownik"
22.10.2020 Ola G. Przepis kulinarny
22.10.2020 Martyna K. Przepis kulinarny
22.10.2020 Zdzislaw N. Przepis kulinarny
22.10.2020 Monika M. eKarta 100 zł do sklepu Zalando
22.10.2020 Magdalena Ł. Dostęp do eBooka "Masłownik"
22.10.2020 Patrycja K. Przepis kulinarny
22.10.2020 Tomasz B. Dostęp do eBooka "Masłownik"
22.10.2020 Stanisław B. Przepis kulinarny
22.10.2020 Marcin P. Przepis kulinarny
22.10.2020 Kinga R. Dostęp do eBooka "Masłownik"
22.10.2020 Jarosław P. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
22.10.2020 Irena S. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
22.10.2020 Violetta Z. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
22.10.2020 Eugeniusz K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
22.10.2020 Waldemar K. eKarta 100 zł do sklepu Decathlon
22.10.2020 Magdalena M. Przepis kulinarny
21.10.2020 Dorota S. Przepis kulinarny
21.10.2020 Anna D. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
21.10.2020 Zbigniew T. Dostęp do eBooka "Masłownik"
21.10.2020 Wojciech W. Przepis kulinarny
21.10.2020 Jagoda B. Dostęp do eBooka "Masłownik"
21.10.2020 Aneta P. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
21.10.2020 Szymon S. Dostęp do eBooka "Masłownik"
21.10.2020 Gabriela P. Przepis kulinarny
21.10.2020 Kacper J. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
21.10.2020 Małgorzata P. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
21.10.2020 Renata M. Przepis kulinarny
21.10.2020 Karina A. Przepis kulinarny
21.10.2020 Beata D. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
21.10.2020 Maria W. eKarta 100 zł do sklepu Smyk
21.10.2020 Marek P. Dostęp do eBooka "Masłownik"
21.10.2020 Paulina M. Przepis kulinarny
21.10.2020 Maria Z. Przepis kulinarny
21.10.2020 Bozena K. Przepis kulinarny
20.10.2020 MONIKA J. eKarta 100 zł do sklepu Zalando
20.10.2020 Karolina M. Przepis kulinarny
20.10.2020 Dorota S. eKarta 100 zł do sklepu Smyk
20.10.2020 Ewa D. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
20.10.2020 Martyna D. Przepis kulinarny
20.10.2020 Aleksander R. Dostęp do eBooka "Masłownik"
20.10.2020 Jerzy Z. Przepis kulinarny
20.10.2020 Aleksandra L. Dostęp do eBooka "Masłownik"
20.10.2020 Urszula W. Przepis kulinarny
20.10.2020 Anna A. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
20.10.2020 Wiesława J. Przepis kulinarny
20.10.2020 Marcin P. Przepis kulinarny
20.10.2020 Alicja A. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
20.10.2020 Edwin A. Przepis kulinarny
20.10.2020 Wojciech S. Przepis kulinarny
20.10.2020 Paweł O. Dostęp do eBooka "Masłownik"
20.10.2020 Violetta Z. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
20.10.2020 Iwona T. Dostęp do eBooka "Masłownik"
19.10.2020 Joanna H. Przepis kulinarny
19.10.2020 Michał R. Dostęp do eBooka "Masłownik"
19.10.2020 Michał R. Przepis kulinarny
19.10.2020 Katarzyna W. Dostęp do eBooka "Masłownik"
19.10.2020 ANNA L. Przepis kulinarny
19.10.2020 Ola S. Przepis kulinarny
19.10.2020 Monika B. Przepis kulinarny
19.10.2020 Dominika H. eKarta 100 zł do sklepu Decathlon
19.10.2020 Roman K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
19.10.2020 Natalia K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
19.10.2020 Grzegorz D. Przepis kulinarny
19.10.2020 Violetta Z. Przepis kulinarny
19.10.2020 Violetta Z. Przepis kulinarny
19.10.2020 Violetta Z. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
19.10.2020 Violetta Z. Przepis kulinarny
19.10.2020 Tadeusz J. Dostęp do eBooka "Masłownik"
19.10.2020 Kamil K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
19.10.2020 Bozena K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
18.10.2020 Bozena K. Przepis kulinarny
18.10.2020 Bartlomiej J. eKarta 100 zł do sklepu Decathlon
18.10.2020 Kuba J. Przepis kulinarny
18.10.2020 Jan H. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
18.10.2020 Justyna Ś. Przepis kulinarny
18.10.2020 Andrzej G. eKarta 100 zł do sklepu Decathlon
18.10.2020 Zofia K. Przepis kulinarny
18.10.2020 Natalia J. Dostęp do eBooka "Masłownik"
18.10.2020 Agata L. Przepis kulinarny
18.10.2020 Bożena H. Przepis kulinarny
18.10.2020 Oliwia S. Przepis kulinarny
18.10.2020 Rafał G. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
18.10.2020 Violetta Z. Przepis kulinarny
18.10.2020 Violetta Z. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
18.10.2020 Małgorzata J. Przepis kulinarny
18.10.2020 Paweł R. Dostęp do eBooka "Masłownik"
18.10.2020 Paulina K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
18.10.2020 Ada K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
17.10.2020 Grażyna S. Przepis kulinarny
17.10.2020 Elżbieta Ś. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
17.10.2020 Zofia K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
17.10.2020 Jacek B. Przepis kulinarny
17.10.2020 Adam K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
17.10.2020 Wiktor J. Dostęp do eBooka "Masłownik"
17.10.2020 Barbara S. Przepis kulinarny
17.10.2020 Zdzisław A. Przepis kulinarny
17.10.2020 Jan B. Przepis kulinarny
17.10.2020 Krzysztof K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
17.10.2020 Piotr K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
17.10.2020 Waldemar K. Przepis kulinarny
17.10.2020 Waldemar K. Przepis kulinarny
17.10.2020 Piotr K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
17.10.2020 Marzena W. Dostęp do eBooka "Masłownik"
17.10.2020 Violetta Z. eKarta 100 zł do sklepu Zalando
17.10.2020 Violetta Z. Przepis kulinarny
17.10.2020 Szymon K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
16.10.2020 Mariola K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
16.10.2020 Mateusz P. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
16.10.2020 Joanna H. Przepis kulinarny
16.10.2020 Patryk Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
16.10.2020 Edwin J. Przepis kulinarny
16.10.2020 Bożena M. Przepis kulinarny
16.10.2020 Dominik S. Przepis kulinarny
16.10.2020 Andrzej J. eKarta 100 zł do sklepu Smyk
16.10.2020 Arkadiusz S. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
16.10.2020 Ewa D. Dostęp do eBooka "Masłownik"
16.10.2020 Zenon L. Dostęp do eBooka "Masłownik"
16.10.2020 Józef B. Dostęp do eBooka "Masłownik"
16.10.2020 Maria Ś. Przepis kulinarny
16.10.2020 Marek B. Przepis kulinarny
16.10.2020 Olga K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
16.10.2020 Olga K. Przepis kulinarny
16.10.2020 Waldemar K. Przepis kulinarny
16.10.2020 Tomasz T. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
15.10.2020 Grzegorz O. Przepis kulinarny
15.10.2020 Magda K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
15.10.2020 Dawid F. eKarta 100 zł do sklepu Zalando
15.10.2020 Aniela L. Przepis kulinarny
15.10.2020 Magda K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
15.10.2020 Ambroży Z. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
15.10.2020 Damian S. Przepis kulinarny
15.10.2020 Mateusz Z. Przepis kulinarny
15.10.2020 Jarosław P. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
15.10.2020 Artur Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
15.10.2020 Sławomir S. Przepis kulinarny
15.10.2020 Bartosz Z. Przepis kulinarny
15.10.2020 Bernard P. Przepis kulinarny
15.10.2020 Agnieszka K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
15.10.2020 Piotr K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
15.10.2020 Ilona C. Dostęp do eBooka "Masłownik"
15.10.2020 Jan K. Przepis kulinarny
15.10.2020 Krzysztof Ł. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
14.10.2020 ANNA C. Przepis kulinarny
14.10.2020 Urszula W. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
14.10.2020 Krzysztof K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
14.10.2020 Bernadeta Z. Przepis kulinarny
14.10.2020 Barbara P. Przepis kulinarny
14.10.2020 Katarzyna L. Dostęp do eBooka "Masłownik"
14.10.2020 Natalia H. Przepis kulinarny
14.10.2020 Jolanta K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
14.10.2020 Beata Z. Przepis kulinarny
14.10.2020 Elżbieta L. Przepis kulinarny
14.10.2020 Zdzisława A. Dostęp do eBooka "Masłownik"
14.10.2020 Ala L. Dostęp do eBooka "Masłownik"
14.10.2020 Ala L. Przepis kulinarny
14.10.2020 Agnieszka W. Przepis kulinarny
14.10.2020 REGINA G. eKarta 100 zł do sklepu Smyk
14.10.2020 Halina K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
14.10.2020 Halina K. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
14.10.2020 Halina K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
13.10.2020 Regina D. Dostęp do eBooka "Masłownik"
13.10.2020 Krzysztof M. Przepis kulinarny
13.10.2020 Małgorzata B. Przepis kulinarny
13.10.2020 Aleksandra M. Przepis kulinarny
13.10.2020 Anna S. eKarta 100 zł do sklepu Decathlon
13.10.2020 Anna M. Przepis kulinarny
13.10.2020 Elżbieta K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
13.10.2020 Beata W. Dostęp do eBooka "Masłownik"
13.10.2020 Ida A. Dostęp do eBooka "Masłownik"
13.10.2020 Dominika B. Przepis kulinarny
13.10.2020 Diana B. Dostęp do eBooka "Masłownik"
13.10.2020 Kamila L. Przepis kulinarny
13.10.2020 Halina Z. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
13.10.2020 Tadeusz B. Przepis kulinarny
13.10.2020 Paulina K. eKarta 100 zł do sklepu Zalando
13.10.2020 Joanna S. Przepis kulinarny
13.10.2020 Ewelina K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
13.10.2020 Anna S. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
12.10.2020 Zuzanna H. Przepis kulinarny
12.10.2020 Irena W. Przepis kulinarny
12.10.2020 Katarzyna P. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
12.10.2020 Bogusław J. Przepis kulinarny
12.10.2020 Anita A. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
12.10.2020 Barbara G. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
12.10.2020 Zenon A. Przepis kulinarny
12.10.2020 Elżbieta Ś. Dostęp do eBooka "Masłownik"
12.10.2020 Artur S. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
12.10.2020 Marta Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
12.10.2020 Emilia S. Dostęp do eBooka "Masłownik"
12.10.2020 Józef S. Przepis kulinarny
12.10.2020 Sławomir S. Przepis kulinarny
12.10.2020 Arkadiusz J. Przepis kulinarny
12.10.2020 Agnieszka Ś. Dostęp do eBooka "Masłownik"
12.10.2020 Martyna K. Przepis kulinarny
12.10.2020 Pawel N. Dostęp do eBooka "Masłownik"
12.10.2020 Ola K. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
11.10.2020 Krzysztof K. Przepis kulinarny
11.10.2020 Anna R. Dostęp do eBooka "Masłownik"
11.10.2020 Bożena H. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
11.10.2020 Maciej R. eKarta 100 zł do sklepu Smyk
11.10.2020 Natalia H. Dostęp do eBooka "Masłownik"
11.10.2020 Zdzisława A. Przepis kulinarny
11.10.2020 Annq J. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
11.10.2020 Adam R. Przepis kulinarny
11.10.2020 Alojzy K. Przepis kulinarny
11.10.2020 Patryk G. Przepis kulinarny
11.10.2020 Dagmara L. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
11.10.2020 Borys G. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
11.10.2020 Melania K. Przepis kulinarny
11.10.2020 Mateusz C. Przepis kulinarny
11.10.2020 Izabela M. Przepis kulinarny
11.10.2020 Melania B. Dostęp do eBooka "Masłownik"
11.10.2020 Izabela M. Dostęp do eBooka "Masłownik"
11.10.2020 Anna K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
10.10.2020 Amir C. Dostęp do eBooka "Masłownik"
10.10.2020 Anna K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
10.10.2020 Kamila L. Przepis kulinarny
10.10.2020 Kamila L. Przepis kulinarny
10.10.2020 Kamila L. Przepis kulinarny
10.10.2020 Bożena H. Przepis kulinarny
10.10.2020 Mateusz P. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
10.10.2020 Artur S. Przepis kulinarny
10.10.2020 Krzysztof K. Przepis kulinarny
10.10.2020 Barbara G. Dostęp do eBooka "Masłownik"
10.10.2020 Tomasz G. Przepis kulinarny
10.10.2020 Karina A. eKarta 100 zł do sklepu Zalando
10.10.2020 Paweł O. Przepis kulinarny
10.10.2020 Magda K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
10.10.2020 Jolanta M. Dostęp do eBooka "Masłownik"
10.10.2020 Michal D. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
10.10.2020 Zdzisia P. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
10.10.2020 Barto P. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
09.10.2020 Aleksander S. Dostęp do eBooka "Masłownik"
09.10.2020 Basia K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
09.10.2020 Aneta J. Przepis kulinarny
09.10.2020 Jakub B. Dostęp do eBooka "Masłownik"
09.10.2020 Magdalena S. Przepis kulinarny
09.10.2020 Robert P. Przepis kulinarny
09.10.2020 Oliwia B. Przepis kulinarny
09.10.2020 Monika Z. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
09.10.2020 Mieczysław L. Przepis kulinarny
09.10.2020 Basia K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
09.10.2020 Adam G. Przepis kulinarny
09.10.2020 Aleksander Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
09.10.2020 Arkadiusz J. Przepis kulinarny
09.10.2020 Karina A. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
09.10.2020 Karolina G. eKarta 100 zł do sklepu Smyk
09.10.2020 Daniel S. eKarta 100 zł do sklepu Zalando
09.10.2020 Karolina G. Przepis kulinarny
09.10.2020 Jan O. Dostęp do eBooka "Masłownik"
08.10.2020 Wiesława K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
08.10.2020 Mieciu M. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
08.10.2020 Wanda K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
08.10.2020 Jarosław P. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
08.10.2020 Grzegorz P. Dostęp do eBooka "Masłownik"
08.10.2020 Franciszek M. Przepis kulinarny
08.10.2020 Aneta P. Dostęp do eBooka "Masłownik"
08.10.2020 Anna B. Przepis kulinarny
08.10.2020 Agnieszka L. Dostęp do eBooka "Masłownik"
08.10.2020 Agnieszka Ś. Przepis kulinarny
08.10.2020 Wojciech S. Przepis kulinarny
08.10.2020 EWA C. Przepis kulinarny
08.10.2020 Piotr S. Przepis kulinarny
08.10.2020 Jolanta Ś. Dostęp do eBooka "Masłownik"
08.10.2020 Artur A. Przepis kulinarny
08.10.2020 Teresa M. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
08.10.2020 Teresa M. Przepis kulinarny
08.10.2020 Zofia K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
08.10.2020 Sylwia K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
07.10.2020 Anita L. Dostęp do eBooka "Masłownik"
07.10.2020 Monika I. Dostęp do eBooka "Masłownik"
07.10.2020 Dorota W. Przepis kulinarny
07.10.2020 Marek D. Przepis kulinarny
07.10.2020 MAREK W. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
07.10.2020 Natan J. Dostęp do eBooka "Masłownik"
07.10.2020 Adrian M. Przepis kulinarny
07.10.2020 Damian G. Przepis kulinarny
07.10.2020 Alek N. Dostęp do eBooka "Masłownik"
07.10.2020 Zuzanna H. Przepis kulinarny
07.10.2020 Balbina L. Przepis kulinarny
07.10.2020 Edwin Z. Przepis kulinarny
07.10.2020 Iwona H. Przepis kulinarny
07.10.2020 Bartłomiej L. eKarta 100 zł do sklepu Decathlon
07.10.2020 Karolina Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
07.10.2020 Paweł M. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
07.10.2020 Przemysław M. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
07.10.2020 Krzysztof K. Przepis kulinarny
06.10.2020 Maria D. Przepis kulinarny
06.10.2020 Tomasz L. Przepis kulinarny
06.10.2020 Joachim K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
06.10.2020 Magda Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
06.10.2020 Filip M. Przepis kulinarny
06.10.2020 Maciej P. Przepis kulinarny
06.10.2020 Damian C. Dostęp do eBooka "Masłownik"
06.10.2020 Natalia H. Przepis kulinarny
06.10.2020 Małgorzata M. Przepis kulinarny
06.10.2020 Jarosław P. Dostęp do eBooka "Masłownik"
06.10.2020 Zbigniew R. Dostęp do eBooka "Masłownik"
06.10.2020 Małgorzata M. Dostęp do eBooka "Masłownik"
06.10.2020 Ania G. eKarta 100 zł do sklepu Smyk
06.10.2020 Łukasz S. Przepis kulinarny
06.10.2020 Małgorzata S. Przepis kulinarny
06.10.2020 Katarzyna G. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
06.10.2020 Małgorzata J. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
06.10.2020 Nina C. Przepis kulinarny
05.10.2020 Agnieszka C. eKarta 100 zł do sklepu Smyk
05.10.2020 Maria M. Przepis kulinarny
05.10.2020 Sebastian K. Dostęp do eBooka "Masłownik"
05.10.2020 Michał B. Przepis kulinarny
05.10.2020 Marek A. Dostęp do eBooka "Masłownik"
05.10.2020 Rafał W. Dostęp do eBooka "Masłownik"
05.10.2020 Marian P. Przepis kulinarny
05.10.2020 Celina M. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
05.10.2020 Tadeusz A. Dostęp do eBooka "Masłownik"
05.10.2020 Dorota S. Przepis kulinarny
05.10.2020 Ilona W. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
05.10.2020 Grzegorz O. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
05.10.2020 Sławomir J. Przepis kulinarny
05.10.2020 Leszek K. Przepis kulinarny
05.10.2020 Leszek K. Przepis kulinarny
05.10.2020 Kamil N. Dostęp do eBooka "Masłownik"
05.10.2020 Mirosława T. Dostęp do eBooka "Masłownik"
05.10.2020 Kazimierz R. Przepis kulinarny
04.10.2020 Grzegorz O. Dostęp do eBooka "Masłownik"
04.10.2020 Ernest D. Dostęp do eBooka "Masłownik"
04.10.2020 Jan H. Dostęp do eBooka "Masłownik"
04.10.2020 Marta M. Dostęp do eBooka "Masłownik"
04.10.2020 IWONA N. Przepis kulinarny
04.10.2020 Anatolia W. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
04.10.2020 Amanda Z. Przepis kulinarny
04.10.2020 Agnieszka B. Dostęp do eBooka "Masłownik"
04.10.2020 Przemek K. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
04.10.2020 Paula N. Przepis kulinarny
04.10.2020 Andżelika K. Przepis kulinarny
04.10.2020 Agnieszka L. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
04.10.2020 Marek G. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
04.10.2020 Anna N. Przepis kulinarny
04.10.2020 Ernest D. Dostęp do eBooka "Masłownik"
04.10.2020 Katarzyna W. Przepis kulinarny
04.10.2020 Marek B. Przepis kulinarny
04.10.2020 Alicja S. Przepis kulinarny
03.10.2020 Artur Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
03.10.2020 Adam S. Przepis kulinarny
03.10.2020 Emma S. Przepis kulinarny
03.10.2020 Waldemar K. Przepis kulinarny
03.10.2020 Bartosz Z. Przepis kulinarny
03.10.2020 Agnieszka K. Przepis kulinarny
03.10.2020 Jakub S. Przepis kulinarny
03.10.2020 Cecylia O. Przepis kulinarny
03.10.2020 Patrycja P. Dostęp do eBooka "Masłownik"
03.10.2020 Magdalena M. Dostęp do eBooka "Masłownik"
03.10.2020 Ewa Z. Przepis kulinarny
03.10.2020 Halina P. eKarta 100 zł do sklepu Douglas
03.10.2020 Violetta Z. Przepis kulinarny
03.10.2020 Violetta Z. Dostęp do eBooka "Masłownik"
03.10.2020 Martyna J. eKarta 100 zł do sklepu Decathlon
03.10.2020 Jan C. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
03.10.2020 Kamila O. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
03.10.2020 Marta M. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
02.10.2020 Anna N. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
02.10.2020 Arletta B. Dostęp do eBooka "Masłownik"
02.10.2020 Karolina Z. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
02.10.2020 Iwona P. Przepis kulinarny
02.10.2020 Halina Z. Przepis kulinarny
02.10.2020 Halina R. Przepis kulinarny
02.10.2020 Amanda Z. Przepis kulinarny
02.10.2020 Alicja L. Przepis kulinarny
02.10.2020 Michal J. Przepis kulinarny
02.10.2020 Alicja A. Przepis kulinarny
02.10.2020 Ada A. Przepis kulinarny
02.10.2020 Boguslawa H. Przepis kulinarny
02.10.2020 Edyta D. Dostęp do eBooka "Masłownik"
02.10.2020 Gdsfh D. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
02.10.2020 Fda A. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
02.10.2020 Fda A. Dostęp do eBooka "Masłownik"
02.10.2020 Dorota M. Dostęp do eBooka "Masłownik"
02.10.2020 Grazyna N. eKarta 100 zł do sklepu Decathlon
01.10.2020 Monika B. Przepis kulinarny
01.10.2020 Karolina C. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
01.10.2020 Magdalena O. Przepis kulinarny
01.10.2020 Grazyna N. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
01.10.2020 Ola K. Przepis kulinarny
01.10.2020 Roman W. eKarta 100 zł do sklepu Decathlon
01.10.2020 Roman W. Dostęp do eBooka "Masłownik"
01.10.2020 Natalia H. Dostęp do eBooka "Masłownik"
01.10.2020 Roman W. Miesięczny dostęp do platformy Netflix
01.10.2020 Roman W. Przepis kulinarny
01.10.2020 Bogusław J. Przepis kulinarny

Losowanie nagrody głównej wśród wszystkich grających 02.12.2020

Organizator loterii

OEX CURSOR SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Równoległa 4a
02-235 Warszawa

Masz pytania? Zadzwoń na infolinię:

577 525 455

Koszt połączenia wg taryfy operatora, infolinia czynna
od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach
10.00-16.00

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.